تکه‌تکه کردن اجساد در قدیمی‌ترین شهر اروپا

در قبرهای کشف شده، اجسادی کشف شده‌اند که به دو نیم تقسیم شده و استخوان لگن اجساد به سمت بالا قرار داده شده، این در حالیست که ساکنان این شهر بسیار ثروتمند بوده و برای حفاظت از ثروت خود دیوارهایی سنگی به ارتفاع سه متر و ضخامت دو متر در بیرون شهر ایجاد کرده بودند.

هرچند بلغارستان کشوری غنی از نظر داشتن محوطه‌های تاریخی است، اما بیش‌تر محوطه‌های این کشور بدون حفاظت به حال خود رها و به منبع درآمد قاچاقچیان آثار تاریخی تبدیل شده‌اند.

کارشناسان برآورد کرده‌اند در بلغارستان بین 30 تا 33 هزار نفر به کاوش غیرقانونی در محوطه‌های تاریخی و قاچاق آثار کشف‌شده مشغول هستند و هر روز بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود.

پروژه کاوش در محل کشف قدیمی‌ترین شهر اروپا برای کشف دیگر آثار تاریخی همچنان ادامه دارد.

منبع :خبرگزاری ایسنا

/ 0 نظر / 40 بازدید