نحوه دست دادن روی اولین برداشت فرد تاثیرگذار است

 

ایسنا-محققان می گویند: یک دست دادن موثر و مثبت به نحوی است که محکم، با اعتماد به نفس و دوستانه باشدو بر اساس یک مطالعه جدید، شواهد علمی نشان می دهد که نحوه دست دادن به اولین برداشت خوب از یک فرد کمک می کند.محققان دریافته اندکه نحوه دست دادن نه تنها اثر مثبت یک تعامل مطلوب را افزایش می دهد، بلکه می تواند تاثیر احساس منفی را در فرد مقابل کاهش دهد.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید