انگشت مصنوعی ارزان ساخته شد

دستاورد تازه محققان آفریقای جنوبی و آمریکا می تواند تحول عظیمی را در شیوه زندگی معلولان سراسر جهان ایجاد کند.به گزارش ایسنا، نمونه ساخته شده انگشت مصنوعی ارزان قیمت، با یک پایه روی دست قرار گرفته است و مانند یک دستکش عمل می کند. خود این انگشت از یک بازوی اهرم محکم، قرقره و نوک انگشت با یک پد چنگالی تشکیل شده است.اگرچه این طرح بسیار ساده تر از دیگر انگشت های پروتزی، است اما تاکنون توانسته است توانایی برای برداشتن اجسام را بهبود ببخشد.طراحان این انگشت مصنوعی ارزان قیمت به جای ثبت آن به عنوان یک اختراع قصد دارند این طراحی را به طور رایگان در اختیار دیگر افراد برای بهره برداری از پژوهش قرار دهند.

/ 0 نظر / 15 بازدید