تلفن های همراه 10 برابر توالت های فرنگی میکروب دارند

ایرنا- بررسی ها نشان می دهد آلودگی تلفن های همراه 10 برابر میزان میکروبی است که توالت های فرنگی به آن آلوده هستند. مردمی که از توالت فرنگی عمومی استفاده می کنند، به دلیل شهرت این توالت ها به آلودگی معمولا در هراستفاده سعی می کنند آن را تمیز و میکروب زدایی کنند. به عکس مردم معمولا تلفن های همراه خود را گندزدایی نمی کنند، ضمن این که مردم تلفن های همراه خود را به امانت می دهند که آلودگی های ویروسی و میکروب های دیگران را به تلفن های همراه منتقل می کند.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید